بیمه مسئولیت مسئولین فنی بیمارستان 
موضوع  بیمه نامه  مسئولیت مدنی مسئول فنی عبارت از جبران خسارات بدنی وارد به بیماران، ذوی الحقوق آنها و سایر اشخاص ثالث در محدوده  بیمارستان  ناشی از مسئولیت وی مطابق با شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می باشد.ادعاهای حقوقی علیه مراكز درمانی به علل عدم كارآیی،فقدان،نقائص در امكانات پزشكی، تجهیزات فنی، تأسیساتی، در مدت معالجه، مداوا، جراحی و دوران بستری بیمار كه منجر به خسارت بدنی بیماران و اشخاص ثالث (مراجعین ، عیادت كنندگان و…) گردد تحت پوشش این بیمه نامه می باشد.

بیمه‌مسئولیت‌ مدنی‌ مالكین‌ آسانسور

امروزه‌ آسانسورها در ساختمان‌ های‌ تجاری‌ و مسكونی‌،جزء تأسیسات ‌اساسی‌ به‌ شمار می‌روند هر چند كه‌ تعمیر و نگهداری‌ دوره‌ ای‌ آسانسورها از ط‌رف‌ مالكین‌ انجام‌ می‌ شود ولیكن‌ بروز حوادث‌ ناشی‌ از سهل‌ انگاری‌ در نگهداری‌، عیوب‌ قسمت‌ های‌ مكانیكی‌ و الكتریكی‌ “كه‌ ناگهانی‌ بروز می‌ نماید” سبب‌ ورود صدمات‌ جانی‌ به‌ استفاده‌ كنندگان‌ از آسانسور می‌ گردد بیمه‌ مسئولیت ‌آسانسور قراردادی‌ است‌ كه‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو سرنشینان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ می‌ نماید.

بیمه مسئولیت مدیران باشگاه های ورزشی
چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از اماكن ورزشی و انجام تمرینات و مسابقات، دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی شوند و مدیریت مجموعه طبق قوانین، مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود خسارت جبران می گردد.

بیمه مسئولیت مدیران هتل ها و سالن های پذیرائی
براساس این طرح بیمه ای، خسارات جانی و مالی مسافرین در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل یا مسافرخانه ، بیمه می گردد. در ضمن چنانچه  واحد اقامتی دارای امكاناتی نظیر استخر، مجموعه ورزشی، پاركینگ و … باشد خسارات مالی و جانی وارد به استفاده كنندگان جبران خواهد شد.

 سایر انواع رشته های بیمه مسئولیت مدنی عبارتند از :
بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد كودك.
بیمه مسئولیت برگزاركنندگان تورهای سیاحتی و زیارتی.
بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی درقبال استفاده كنندگان.
بیمه مسئولیت نگهبانان مسلح بانك ها.
بیمه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخرها.
بیمه مسئولیت مدنی مدیران آموزشگاه ها و سینماها.
بیمه مسئولیت مدنی استراحتگاه های ساحلی.
بیمه مسئولیت مدنی پاركینگ های عمومی.
بیمه مسئولیت مدنی تعمیرگاه های خودرو.
بیمه مسئولیت مدنی طرح های احداث شبكه های آب و فاضلاب، گاز، برق،‌ مخابرات و …
بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری ها در قبال شهروندان.
بیمه مسئولیت آتش سوزی.
بیمه مسئولیت مدنی شركت های برق منطقه ای در قبال مشتركین.
بیمه مسئولیت مدنی مهندسین بازرسان گاز.
بیمه مسئولیت مدنی شركت های تولید و نصب سیستم های گازسوز خودرو.
بیمه مسئولیت مدنی شركت های تولید و نصب تابلوهای تبلیغاتی.
بیمه مسئولیت مدنی دارندگان جرثقیل.
–  و…. 

بیمه مسئولیت جامع C.G.L
این بیمه نامه برای پیمانكاران پروژه های ساختمانی و تأسیساتی ارائه می شود، مطابق شرایط این بیمه نامه مسئولیت مدنی پیمانكار در اجرای پروژه بصورت جامع در برابر كاركنان و اشخاص ثالث تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.