آراد سفیر آرامش

کارگزار رسمی بیمه آرادسفیر با مجوز رسمی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مشاور و وکیل مدافع بیمه گذاران نزد کلیه شرکت های بیمه و در تمامی رشته های بیمه های بازرگانی با رویکردی حرفه ای با تکیه بر دانش فنی و تجربه در صنعت بیمه فعالیت می نماید.شرکت کارگذاری رسمی بیمه آراد سفیر در ارائه خدمات بیمه ای ، بدون محدودیت در استفاده از پوشش های بیمه ای شرکت های بیمه ،همواره سعی در گزینش بهترین راه حل برای مشتریان دارد.