بیمه آتش‌سوزی
بیمه آتش سوزی، توافقی است که بین بیمه گر از یک سو و بیمه گزار از سوی دیگر حاصل می شود .بدین قرار که بیمه گر در مقابل دریافت وجهی که حق بیمه نامیده می شود، متعهد می گردد که زیانهای مالی بیمه گزار در مقابل خطراتی که تحت پوشش قرار گرفته را جبران نماید. بیمه آتش سوزی خسارات وارده به اموال و دارایی های منقول و غیر منقول همانند ماشین آلات، تجهیزات، لوازم و اثاثیه منزل، ملزومات اداری، موجودی فروشگاهها و انبارها و ساختمانها و تأسیسات واحدهای صنعتی، غیرصنعتی، تجاری و مسکونی را جبران می کند. برابر آمارهای منتشره بسیاری از واحدهای صنعتی، تولیدی تجاری و مسکونی و … دچار آتش سوزی می شوند که در نتیجه صاحبان آنها با خسارات مالی هنگفتی مواجه می گردند، که چنانچه دارای بیمه نامه آتش سوزی با پوشش های کافی و مناسب باشند خسارات وارده به آنها جبران می شود .

Fireman-pointing-burning-risk-sign

داخل هر موضوع

۱زلزله Earthquake: این پوشش شامل کلیه خساراتی است که مستقیماً دراثر وقوع زلزله یا آتش سوزی ناشی از آتشفشان بوده وهمزمان با حوادث مزبورایجاد شده باشد.

۲سیل Flood: عبارتست از جریان ناگهانی آبهای سطحی خارج از مسیر طبیعی آن به علت بارش برف وباران، طغیان رودخانه ویا شکستن سدها ایجاد شده باشد.

۳طوفان، گردباد وتندبادStorm : به موجب این پوشش کلیه اموال در مقابل خسارات مستقیم ناشی از طوفان –تندباد و گردباد تحت پوشش قرار می گیرد .

۴ترکیدگی لوله آبpipes burst  Damage By Water: بموجب این پوشش خسارات ناشی از ترکیدگی تانکرها ولوله کشی وفاضلاب دستگاههای آبرسانی که در محل مورد بیمه نصب شده ، تحت پوشش قرار می گیرد.

۵ضایعات برف و باران Damage By snow and rain wasteخسارات ناشی از آب باران وذوب شدن برف مشروط براینکه آب ازطریق بام ویا گرفتگی لوله ها، لبریز شدن آبراه ها وناودان ها به محل مورد بیمه نفوذکرده باشد، تحت پوشش قرارمی گیرد.

۶سنگینی برفsnow weight  Destruction by: خسارات وارده ناشی از سنگینی برف به مورد بیمه تحت پوشش قرار می گیرد.

۷سقوط هواپیما Air Crash Damage: این پوشش شامل کلیه خسارات ناشی از سقوط هواپیما، هلیکوپتر یا اشیاء ساقط شده(به استثناء بمب و یا مواد منفجره و یا سایر جنگ افزارهای جنگی دیگر) است .

۸پوشش زیان یا خسارات ناشی از اعتصاب ، شورش و اغتشاش  Strike-Riot-Civil Commotion : بیمه گر خسارات وارده به مورد بیمه را که مستقیما” ناشی از شورش و بلوا و اعتصاب باشد طبق شرایط پیوست بیمه نامه جبران می نماید.

۹شکست شیشه Glass Insurance: چنانچه شیشه منصوب در ساختمان دراثر عوامل خارجی، شکسته شود این پوشش هزینه های وارده را جبران میکند.

۱۰دزدی با شکست حرز Burglary: بموجب این پوشش خسارات وارده دراثر فقدان یا خراب شدن اموال بیمه شده ناشی از دزدی با شرط شکستن حرز بشرح زیر جبران میشود:

الف) پرداخت ارزش ریالی اشیاء مسروقه .

ب) پرداخت ارزش ریالی اشیاء خراب شده غیرقابل تعمیر.