جبران خسارت وارده به بدنه اتومبيل در حوادث رانندگي مالک حود مقصر باشد (ملک پرداخت خسارت رانندگی مالک نیست ) و در صورتی که مقصر نامعلوم باشد با حوادثي که درآن خسارت وارده به اتومبيل شما سنگين بوده و پرداخت آن خارج از توان مالي مقصر حادثه باشد.
خطرات اصلی:حادثه (جزئی-کلی)،سرقت کلی-آتش سوزی
توضیح آن که درصورت تعويض اتومبيل، قابليت انتقال بيمه نامه بدنه و تخفيفات عدم خسارت به اتومبيل جديد شما نيز وجود دارد که ميزان تخفيفات عدم خسارت از25% درسال اول شروع وبراي سالهاي بعد بترتيب35%،45% و 60% خواهد بود.

درصورت تمايل شما به تمديد بيمه بدنه اي که قبلا در ساير شرکتهاي بيمه صادر گرديده، تخفيف عدم خسارت بيمه بدنه و شخص ثالث اتومبيل شما در اين شرکت محاسبه و لحاظ خواهد گرديد.
خطرات تبعي و تکميلي:
همانگونه که ذکر گرديد خطرات ديگري در بيمه نامه بدنه اتومبيل تحت پوشش قرار مي گيرد که در بيمه نامه هاي معمولي جزو خطرات اصلي بيمه شده نمي باشد اما بيمه گزار مي تواند با پرداخت حق بيمه اي اندک پوششهاي تکميلي مورد نظر خويش را دريافت نموده و ضمن تامين رضايت خاطر خويش ، موجبات بهره مندي از خدمات ارزنده اين شرکت را براي خود فراهم نمايد

1-سرقت درجاي قطعات و لوازم وسيله نقليه:

چنانچه لوازم اتومبيل (بدون سرقت کلي خود اتومبيل) در حال توقف دزديده شود سرقت درجا (جزئي) محسوب مي گردد و همانگونه که قبلا گفته شد اين خسارت تحت پوشش خطرات اصلي قابل جبران نمي باشد در اين صورت بيمه گذار مي تواند هنگام صدور بيمه نامه درخواست پوشش سرقت درجا براي لوازم معيني مانند (راديو پخش ، رينگ ، لاستيک و…) را بنمايد که پس از بازديد کارشناس با پرداخت حق بيمه بسيار جزئي قطعات و لوازم مورد نظر تحت پوشش بيمه سرقت درجا قرار خواهد گرفت .
لازم به ذکر است ارزش مجموع لوازم و قطعاتي که تحت پوشش سرقت درجا قرار مي گيرند از 10%تا20% کل سرمايه (اتومبيل مورد بيمه) تجاوز نخواهد کرد

2-شکست شيشه به تنهايي:

با درخواست بيمه گزار و پرداخت حق بيمه جزئي جبران خسارت ناشي از شکست شيشه به تنهايي و بغير از خطرات اصلي مانند شکست بواسطه تغيير دما و متراکم شدن هوا در داخل وسيله نقليه و يا پرتاب سنگ تحت پوشش خطرات تکميلي بوده و قابل جبران مي باشد

3-بلاياي طبيعي

با درخواست بيمه گزار و پرداخت حق بيمه مختصر خطرات ناشي از (سيل ، زمين لرزه ، آتشفشان) نيز مي تواند تحت پوشش بيمه بدنه اتومبيل قرار گيرد

4-خطرات ناشي از مواد شيميايي

جبران خسارت ناشي از اسيد و رنگ و مواد شيميايي روي بدنه اتومبيل نيز بادرخواست بيمه گزار و پرداخت حق بيمه مختصر مي تواند بعنوان پوشش تکميلي به خطرات بيمه بدنه اتومبيل اضافه گردد.

اين پوشش خسارتى در يافت ننموده باشد ، بيمه گر مى تواند مطابق تخفيفات مورد اعمال در خطر اصلى ، تخفيف منظور دارد
سایر حوادث تکمیلی : در برخی شرکت ها،بیمه گر علاوه بر پوشش های فوق پوشش هایی نظیر:کشیدن میخ،حوادث راننده و … نیز داده میشود.

 

5-غرامت ايام تعميرات:

در صورتيکه وسيله نقليه بيمه شده جهت انجام تعميرات و بازسازي و انجام کارشناسي براي مدتي الزاما در تعميرگاه متوقف شود در اين صورت جبران هزينه هاي اياب و ذهاب و عدم استفاده از اتومبيل آسيب ديده در مدت کار مفيد روي آن به عهده بيمه گر مي باشد و اين پوشش تکميلي با پرداخت حق بيمه اي اندک به هنگام صدور بيمه تحت پوشش قرار م گرد و بيه گزار در اين راستا نيز از دمات بيمه اي مورد نظر خويش بهره مند مي گردد.

6-نوسانات قيمت

با توجه به اينکه ارزش اتومبيل مورد بيمه ممکن است در اثر شرايط بازار در طول مدت اعتبار بيمه نامه افزايش پيدا کرده و اتومبيل مورد بيمه در هنگام حادثه بيشتر از مبلغ بيمه شده در روز شروع بيمه نامه ارزش داشته باشد مي توان با خريد اين پوشش و بدون اعمال ماده ده قانون بيمه خسارت را نشبت به ارزش واقعي روز دريافت نمود . لازم به ذکر است که نوسانات قيمت فقط در مورد خسارات جزئي قابل پوشش مي باشد. بنابراين از بيمه گزاران محترم و هموطنان گرامي دعوت بعمل مي آيد چنانچه در مدت اعتبار بيمه نامه بدنه خود با افزايش ارزش اتومبيل خود مواجه گرديدند جهت افزايش سرمايه به بيمه گر خويش مراجعه نمايند و اقدامات لازم را به انجام رسانند

توضيحات :

توضيح 1 :با توجه به اينکه در هنگام پرداخت خسارت ارزش روز اتومبيل مورد توجه قرار مي گيرد ، بهتر است ، قيمت روز اتومبيل مبناي پوشش بيمه اي قرار گيرد . تا ضرر و زياني متوجه بيمه گذار نگردد

توضيح 2 : براي تمديد بيمه نامه چنانچه قبل از پايان مهلت بيمه مراجعه نمائيد نيازي به بازديد اتومبيل نمي باشد.(در صورت عدم تغییر بیمه گر)
توضيح 3 : (ميزان تخفيف ) : در هنگام تمديد بيمه نامه چنانچه سال قبل و يا سالهاي قبل خسارتي به اتومبيل وارد نشده باشد تخفيفاتي به شرح ذيل داده خواهد شد

يک سال عدم خسارت : 25% تخفيف

دو سال عدم خسارت : 35% تخفيف

سه سال عدم خسارت : 45% تخفيف

چهار سال عدم خسارت و پس از آن : 60% تخفيف

نکات مهم در مورد بيمه بدنه اتومبيل:

مورد بيمه بايستي به قيمت روز بيمه شود تا بيمه گر با وصول حق بيمه واقعي زيانهاي جزئي و کلي وارده را به نحو مطلوب جبران نمايد . بدين ترتيب پيشنهاد مي شود که وسيله نقليه حتما مطابق با قيمت روز به همراه لوازم اضافي منصوبه بر روي آن به رويت کارشناس بيمه گر رسيده و تحت پوشش بيمه قرار گيرد ؛ لازم به ذکر است بهترين ملاک ارزش گذاري تعيين قيمت اتومبيل ، نظر کارشناس مجرب شرکت بيمه اي است که صرفاً جنبه مشاوره دارد.

چنانچه مورد بيمه به شخص ديگري فروخته مي شود ، بلافاصله به شرکت بيمه اطلاع داده شود تا در صورت درخواست ادامه اعتبار بيمه نامه شرکت بيمه نام بيمهگزار را تغيير داده و بيمه نامه رسماً به خريدار جديد منتقل گردد

هر گونه تغيير در کاربري مورد بيمه بايستي به اطلاع شرکت بيمه برسد

 بازديد مجدد(سلامت)

هر زمان خسارتي اتفاق افتاده و بيمه گذار مبلغ خسارت و يا تعمير اتومبيل را از شرکت بيمه دريافت نمايد موظف است پس از تعمير اتومبيل را به رويت کارشناس بيمه برساند تا کارشناس مجددا از سلامت کامل مورد بيمه اطلاع يافته و در بيمه نامه اين موضوع ذکر شود به اين امر اصطلاحا بازديد مجدد ( پس از خسارت ) مي گويند.

علت اين امر آنست که مشتري موظف است پس از دريافت خسارت اتومبيل را به حالت اول برگرداند تا چنانچه مجددا خسارتي وارد شود معلوم گردد که خسارت مربوط به حادثه جديد است يا قبلي.
اصل حسن نيت : اگر چه قوانين و مقررات مدون در بيمه تمام اقدامات لازم را معين و تعريف نموده است اما اساس فعاليت بيمه از سوي بيمه گر و بيمه گزار حسن نيت طرفين مي باشد که در بسياري موارد مبناي اوليه خريد بيمه و يا پرداخت خسارت اصل حسن نيت مي باشد.

فرانشيز : مبلغي از خسارت گفته مي شود که به عهده بيمه گزار بوده و بيمه گر نسبت به آن تعهدي ندارد.

I380X300_626463008635