بیمه ایران

مسئولیت ناشی از عملیات ساختمانی

مسئولیت مدنی استفاده کنندگان از آسانسور

مسئولیت مدیران سالن سینما

مسئولیت مدنی حرفه ای دامپزشکان

مسئولیت مدیر استخر

مسئولیت مدیر ساختمان

مسئولیت جامع شهرداری

مسئولیت مدیران مهدکودک

مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصول

مسئولیت مدیران مراکز اقامتی

مسئولیت آتش سوزی

مسئولیت مدیر اردو

مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

مسئوليت مؤسسات حمل داخلی با وانت

مسئولیت مدیر آموزشگاه

مسئولیت مدیر ورزشی

مسئولیت مدیر پارکینگ

مسئولیت مدیر شهربازی

مسئولیت مدیر تور گردشگری

مسئولیت حرفه ای پزشکان

مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان

مسئولیتحرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

مسئولیت حرفه ای کارفرما در قبال کاکنان

مسئولیت شکارچی

مسئولیت نصب تابلو های تبلیغاتی

مسئولیت تعمیرگاه

مسئولیت جامع روستائیان

مسئولیت مدیران رستوران ها یا استراحتگاه های ساحلی

مسئولیت سردفتران

بیمه پول در صندوق

مسئولیت نوین و خاص

بیمه پارسیان

مسئولیت مدیر واحد اقامتی

مسئولیت مدیر مهدکودک

مسئولیت مدیر تور

مسئولیت مدیر شهربازی

مسئولیت مدیر استخر

مسئولیت مدیر ارایشگاه

مسئولیت مدنی حرفه ای

مسئولیت مجموعه ورزشی

مسئوليت مطالعات بالينی

مسئولیت فنی بیمارستان

مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

مسئولیت کارفرما کارکنان ساختمانی

مسئولیت ماشین الات راه سازی

مسئولیت عملیات ساختمانی

مسئولیت داروخانه

مسئولیت حمل و نقل داخلی

مسئولیت تولیدکننده کالا

مسئولیت اسانسور

مسئولیت بارگیری

مسئولیت پزشکان و پیرا پزشکان

مسئولیت تابلو تبلیغاتی

مسئولیت تعمیرگاه خودرو

مسئولیت نصب گاز سوز

مسئولیت نصاب اسانسور

مسئولیت ناظر گاز

مسئولیت مهندسین ناظر

مسئولیت ناشی از اتش سوزی

مسئولیت مدیر پارکینگ

مسئولیت مدیر تور

مسئولیت مدیر شهربازی

مسئولیت مراکز اموزشی

مسئولیت مدنی عمومی

بیمه دانا

مسئولیت مدیر ساختمان

مسئولیت مدیر شهر بازی

مسئولیت مدیران اموزشگاه

مسئولیت مدیران مهد کودک

مسئولیت مدیران هتل

مسئولیت ناجی

مسئولیت ناظر گاز

مسئولیت نگهبانان مسلح

مسئولیت ناظرین و مجریان گازرسانی

مسئولیت اسانسور و پله برقی

مسئولیت اشخاص ثالث

مسئولیت پارکینگ عمومی

مسئولیت پایگاه اورژانس

مسئولیت مدیر سینما

مسئولیت مدیر مرکز درمانی

مسئولیت مدیران باشگاه

مسئولیت پزشکان

مسئولیت پیراپزشکان

مسئولیت تابلو تبلیغاتی

مسئولیت تور و اردو 

مسئولیت جایگاه سوخت

مسئولیت حرفه ای مدیران

مسئولیت خوابگاه

مسئولیت ساکن واحد در قبال سایرین

مسئولیت شهرداری

مسئولیت فروشگاه

مسئولیت قایق و جت اسکی

مسئولیت کارفرما

مسئولیت ماشین الات کارگاهی

مسئولیت متصدیان حمل و نقل

مسئولیت مدنی عمومی

مسئولیت مدیر توانبخشی

مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

کارآفرین

مسئولیت دامپزشکان

مسئولیت ساختمانی

مسئولیت شکارچی

مسئولیت شهرداری

مسئولیت عمرانی

مسئولیت فنی بیمارستان ها

مسئولیت متصدیان حمل نقل بین المللی

مسئولیت متصدیان حمل و نقل

مسئولیت مدنی پیمانکار

مسئولیت مدنی ناشی از عملیات ساختمانی

مسئولیت مدیر آژانس مسافرتی

مسئولیت مدیر رستوران

مسئولیت مدیر سینما

مسئولیت مدیر مجموعه ورزشی

مسئولیت مدیر مهدکودک

مسئولیت مدیر واحد اقامتی

مسئولیت مدیران اردو ها

مسئولیت مدیران شهربازی

مسئولیت مدیران مراکز ترک اعتیاد

مسئولیت مدیران مراکز توانبخشی

مسئولیت مستاجر

مسئولیت مهندسان ناظر

مسئولیت ناجیان غریق

مسئولیت ناشی از آتش سوزی

مسئولیت نصاب گازسوز

مسئولیت نصب نگهداری آسانسور

مسئولیت نصب و نگهداری تابلو تبلیغاتی

مسئولیت هیئت مدیره ساختمان

مسئولیت وکلای دادگستری

مسئولیت پارکینگ

مسئولیت تعمیرگاه خودرور

مسئولیت جرثقیل

مسئولیت حرفه ای پزشکان

مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان

مسئولیت خدماتی

مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

سرمد

مسئولیت حرفه ای پیرا پزشکان

مسئولیت حرفه ای پزشکان

مسئولیت مدنی شهربازی

مسئولیت مدنی مدیر اردو

مسئولیت مدنی مدیر استخر و ناجی استخر

مسئولیت مدنی مدیر مهدکودک

مسئولیت مدنی دارندگان و نصابان آسانسور

مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات کشاورزی، راهسازی، ساختمانی

مسئولیت مدنی شکارچیان

مسئولیت مدنی عمومی

مسئولیت مدنی مدیران مجموعه های ورزشی

مسئولیت مدنی مخصوص نصب و نگهداری تابلو تبلیغاتی

مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی

مسئولیت مدنی مدیران تعمیرگاه خودرو

مسئولیت مدنی هیئت امنا مساجد

مسئولیت مدنی مدیر ساختمان

مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا

مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث

 

پاسارگاد

مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ابنیه

مسئولیت متصدیان حمل ونقل

مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث

مسئولیت مدنی هیئت مدیره

مسئولیت مدیران آژانس مسافرتی

مسئولیت مدیران رستوران

مسئولیت مدیران مجموعه ورزشی

مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

مسئولیت مدیران مهدکودک

مسئولیت مدیران و ناجیان استخر

مسئولیت مدیریران هتل

مسئولیت نصب و نگهداری تابلو تبلیغاتی

مسئولیت هیات مدیره مجموعه تجاری اداری

مسئولیت اموال اشخاص ثالث

مسئولیت حرفه ای پزشکان

مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان

مسئولیت حرفه ای داروخانه و درمانگاه

مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان خدماتی

مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان عمرانی

میهن

مسئولیت اشخاص ثالث

 مسئوليت مدني مدیران و ناجیان استخر

 مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث

 مسئوليت مدني مجریان ذیصلاح ساختمانی در قبال کارکنان و اشخاص ثالث

مسئولیت مدنی مدیران اردو و تورهای گردشگری

 مسئوليت مدني ناشی از حریق

 مسئوليت مدني ناشی از عملیات ساختمانی

مسئوليت مدیران واحدهای اقامتی

 مسئوليت مدنی پاركينگ خودرو

مسئولیت مهنسین بازرس و فنی کار

مسئولیت تابلو تبلیغاتی

مسئولیت حمل و نقل

مسئولیت ساختماني

مسئولیت صنعتي- خدماتي

مسئولیت عمراني

مسئولیت مدنی مدیر هیئت مدیره

مسئولیت ناجيان استخر

 مسئوليت مدني آسانسور