بیمه عمر انفرادی نام دیگر بیمه عمر و سرمایه گذاری است و تقریباً در همه شرکت‌های بیمه ارایه می‌شود. در تعریف بیمه عمر انفرادی باید بگوییم، بیمه‌ای است که زندگی فرد را ضمانت می‌کند و چنانچه بیمه‌گزار در طول مدت‌زمان بیمه‌نامه فوت کند، شرکت بیمه مبلغی را به عنوان خسارت به ذی‌نفع و یا خانواده وی پرداخت خواهد کرد. اما بیمه عمر به همین موضوع ختم نمی‌شود بلکه امکان سرمایه‌گذاری و مزایای مالی و نیز پوشش‌های تکمیلی آن، از دیگر علت‌هایی است که باعث ترغیب افراد به خرید این بیمه‌نامه شده است.

بیمه‌گزار برای خرید بیمه عمر انفرادی باید مبالغی را که به آن حق بیمه می‌گویند در فواصل زمانی مشخصی پرداخت کند. شرکت بیمه، با حق بیمه‌هایی که برای بیمه عمر دریافت می‌کند فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد و بیمه‌گزار را در سود حاصل از آن شریک می‌کند. مطابق قانون بیمه عمر، همه شرکت‌های بیمه موظف هستند دو نوع سود شامل سود تضمینی و سود حاصل از مشارکت را به بیمه‌گزار پرداخت کنند. سود تضمینی توسط بیمه مرکزی تعیین می‌شود و با احتساب پایین‌ترین میزان سوددهی است. مطابق آخرین نرخ سوداعلام شده توسط سازمان بیمه مرکزی، میزان سود تضمینی در دو سال اول 16 % ، در دو سال بعد 13 % و از سال پنجم به بعد 10 % خواهد بود. سود حاصل از مشارکت اما قابل محاسبه نیست و در هر شرکت بیمه نیز مقدار آن متفاوت است. برای آگاهی از این که کدام شرکت بیمه سود مشارکتی بیشتری به بیمه‌گزار پرداخت می‌کند بهتر است سوابق آن‌ها را در پرداخت سود در سال‌های قبل را بررسی کنید.