• بیمه سرقت

به‌ صورت کلی پوشش‌ بیمه‌ دزدی و سرقت‌ را می‌توان‌ به‌ سه‌ دسته‌ کلی تقسیم‌ کرد:

 • بیمه‌ سرقت‌ از منازل‌ مسکونی
 • بیمه‌ سرقت‌ از واحدهای ‌تجاری و صنعتی (مغازه‌‌ها، کارخانه‌ها، ادارات‌، انبارها و کلوب‌های ‌ورزشی و …‌)
 • بیمه‌ سرقت‌ از بانک‌ها

در بیمه نامه‌ سرقت‌، خطر دزدی و خسارت‌هایی که‌ در اثر دزدی به‌ بیمه‌گذار وارد می‌شود، بیمه‌ می‌گردد. معمولا بیمه‌ دزدی با سایر بیمه ‌نامه‌ها ترکیب‌ می‌شود که‌ از رایج‌ ترین‌ آنها ترکیب‌ با بیمه‌ آتش‌ سوزی است. بیمه آتش سوزی یکی از بیمه‌هایی است که به صورت معمول سرقت اثاث و لوازم منزل را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.

در بیمه‌ دزدی خسارت‌های‌ وارد به‌ اموال‌ زمانی قابل‌ جبران‌ است‌ که‌ سرقت‌ با شکستن‌ حرز همراه‌ باشد. و سارق‌ یا سارقان‌ به‌ یکی از طرق‌ زیر به‌ قصد سرقت‌ وارد محل‌ مورد بیمه‌ شده‌ باشند:

 • شکستن‌ در یا پنجره‌ و یا سوراخ‌ کردن‌ سقف‌ و دیوار.
 • ورود به‌ محل‌ مورد بیمه‌ به صورت مخفیانه.
 • ورود به‌ محل‌ مورد بیمه‌ از طریق‌ بالا رفتن‌ از دیوار.
 • ورود از در مورد بیمه‌ به وسیله‌ کلید‌های ساختگی.
 • باز کردن‌ در با کلید‌های اصلی مشروط بر اینکه‌ کلید‌های مزبور به‌ صورت‌ غیر قانونی و از راه‌ دزدی در اختیار دزدان‌ قرار گرفته‌ باشد.

در انواع‌ بیمه‌نامه‌‌های دزدی، مواردی مستثنی و خارج‌ از تعهد بیمه‌گر است‌، که در اینجا به آنها اشاره می‌کنیم. البته در صورتی که توافقی‌ بین ‌بیمه‌گر و بیمه‌گذار صورت گیرد، می‌توان بعضی از آنها را با پرداخت اضافه‌ نرخ‌ تحت‌ پوشش‌ قرار داد:

 • خسارت‌های‌ وارد به‌ وجوه‌ نقد، ارزهای خارجی، تمبر، سفته‌ و انواع‌ اوراق‌ بهادار.
 • خسارت‌های‌ ناشی از تبانی و همدستی دزد با هر یک‌ از کارکنان‌ و مستخدمان‌ بیمه‌گذار.
 • خسارت‌های‌ مستقیم‌ ناشی از اشعه‌ یون‌زا، رادیواکتیویته‌، تشعشعات‌ و سوخته‌های هسته‌ای و فضولات‌ اتمی و یا مواد منفجره‌ در محل‌ مورد بیمه.
 • خسارت‌های‌ ناشی از جنگ‌ داخلی و خارجی، شورش‌، بلوا، غارت‌، اقدامات‌ خصمانه‌ دشمن‌ خارجی، ضبط، قیام‌ و ملی‌شدن.
 • عدم النفع‌ ناشی از خسارت.
 • عدم‌ صداقت‌ و امانت‌ کارکنان‌ بیمه‌گذار.
 • اشتباهات‌ دفتری، حسابداری و کامپیوتری (عمدی یا سهوی).
 • خسارت‌های‌ ناشی از حمل‌ پول‌ در وسیله‌ حمل‌ بدون‌ محافظ، جز در مواردی که‌ اضطراری و معقول‌ باشد.

در صورت بروز حادثه و قابل پرداخت بودن خسارت، سهم درصدی از آن به عنوان فرانشیز (سهم بیمه‌گذار) از خسارت کسر خواهد شد.

برای منازل مسکونی بیمه سرقت به صورت مجزا وجود ندارد و تحت پوشش بیمه آتش سوزی است