موارد تحت پوشش

 

  • آتش‌سوزی، صاعقه‌، انفجار، سقوط هواپيما و خسارت‌های ناشی ‌از عمليات ‌آتش‌نشانی.
  • سيل‌، باران‌، برف‌، بهمن‌، امواج‌ دريا و طوفان‌.
  • زمين‌ لرزه‌، نشست‌ زمين‌، جابجایی (لغزش‌) لايه‌های زمين‌ و صخره‌ها.
  • عدم‌ مهارت‌ و تجربه‌، اعمال‌ بدون‌ سوء نیت بيمه‌ گذار و هم‌ چنين‌ سهل‌انگاری كاركنان او
  • سرقت‌ با شكستن‌ حرز و دزدی ساده‌.
  • خسارت‌های ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات جهت اطفاء حریق.
  • تصادم وسایل نقلیه زمینی، آبی، هوایی و یا سقوط اجسام.
  • خرابکاری غیر گروهی.