خسارت‌های تحت پوشش بیمه تمام‌ خطر پیمانكاران‌ (CAR)

 • آتش‌سوزی، صاعقه‌، انفجار، سقوط هواپيما و خسارت‌های ناشی ‌از عمليات ‌آتش‌نشانی.
 • سيل‌، باران‌، برف‌، بهمن‌، امواج‌ دريا و طوفان‌.
 • زمين‌ لرزه‌، نشست‌ زمين‌، جابجایی (لغزش‌) لايه‌های زمين‌ و صخره‌ها.
 • عدم‌ مهارت‌ و تجربه‌، اعمال‌ بدون‌ سوء نیت بيمه‌ گذار و هم‌ چنين‌ سهل‌انگاری كاركنان او
 • سرقت‌ با شكستن‌ حرز و دزدی ساده‌.
 • خسارت‌های وارد به‌ مصالح‌ ساختمانی، ماشين‌آلات‌ ساختمانی و تجهيزات‌ كارگاهی در محل‌ ساخت‌ پروژه‌ و يا در حين‌ حمل‌ و نقل‌ و يا سوار يا پياده‌ كردن‌.

خسارت‌های خارج از پوشش بیمه تمام‌ خطر پیمانكاران‌ (CAR) (استثنائات‌)

بيمه ‌گر خسارت‌های ناشی از عوامل‌ زير را جبران‌ نخواهد كرد:

 • خسارت‌های ناشی از جنگ‌، هجوم‌، عمل‌ دشمن‌ خارجی، عمليات‌ خصمانه‌، جنگ‌ داخلی، ياغيگری، بلوا، انقلاب‌ يا قيام‌، شورش‌ و اعتصاب‌ كارگران‌.
 • توقيف‌، ضبط، مصادره‌، خرابی اموال‌ يا زيان‌ وارد به‌ آن‌ به‌ دستور دولت‌ محلی يا قانونی يا هر مقام‌ صلاحیت دار ديگر.
 • واكنش‌های هستهای، آلودگی‌های مربوط به‌ تشعشعات‌ هسته‌ ای و راديو اكتيويته‌.
 • عمل‌ يا سهل‌انگاری عمدی بيمه‌ گذار.
 • تعطيل‌ تمام‌ يا قسمتی از كار.
 • خسارت‌های ناشی از نقشه‌ غلط.
 • هزينه‌های تعويض‌ يا رفع‌ نواقص‌ كار يا مصالح‌ ساختمانی.
 • فرسودگی و يا پارگی و فساد در اثر مواد شيميایی و زنگ‌ زدگی و خرابی ناشی از عدم‌ استعمال‌ و شرايط عادی جوی.
 • شکستگی و اختلال‌ در كار تأسيسات‌ و ماشين ‌آلات‌ و تجهيزات‌ كارگاه‌.
 • خسارت‌های وارد به‌ پرونده‌ها، نقشه‌ها، دفاتر، صورت‌ حساب‌ها، پول‌های رايج‌، تمبرها، اسناد، سفته‌، اسكناس‌ و اوراق‌ بهادار.