موارد تحت پوشش

  • آتش‌سوزی، صاعقه‌، انفجار، سقوط هواپيما و خسارت‌های ناشی ‌از عمليات ‌آتش‌نشانی.
  • سيل‌، باران‌، برف‌، بهمن‌، امواج‌ دريا و طوفان‌.
  • زمين‌ لرزه‌، نشست‌ زمين‌، جابجایی (لغزش‌) لايه‌های زمين‌ و صخره‌ها.
  • عدم‌ مهارت‌ و تجربه‌، اعمال‌ بدون‌ سوء نیت بيمه‌ گذار و هم‌ چنين‌ سهل‌انگاری كاركنان او.
  • سرقت‌ با شكستن‌ حرز و دزدی ساده‌.
  • خسارت‌های ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات جهت اطفاء حریق.
  • سقوط، تصادم، واژگونی.
  • خرابکاری غیر گروهی.
  • سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در ‌بیمه‌نامه مستثنی شده است.